Natutuklasan na ng mga tao sa lahat ng dako ang kakayahan ng Kangen Water® na makapagpabago ng buhay

Gumawa ng sarili mong masustansya, alkaline, antioxidant na inuming tubig na mayaman sa mga mineral at nasala na, sa iyo mismong tahanan!

Palitan ang Iyong Tubig - Baguhin ang Iyong Buhay!®

Chris Timco

Chris The Water Guy

Makipag-ugnayan Ngayon!

Natutuklasan na ng mga tao sa lahat ng dako ang kakayahan ng Kangen Water® na makapagpabago ng buhay

Ang tubig ang pinakamahalagang bagay sa mundo

Ang pag-inom ng maraming tubig araw-araw ay mahalaga sa ating kalusugan. Ang tubig ang nagdadala ng sustansya sa mga selula, tumutulong sa pagtunaw, nagpapalabas ng mga lason, tumutulong upang maiwasan ang sakit ng ulo at pagkapagod, at tumutulong din sa pagbabawas o pagpapanatili ng timbang. Ang ating mga katawan ay binubuo ng hanggang 75% ng tubig, at ang pagpapanatili ng sapat na tubig sa katawan ay napakahalaga sa ating mabuting kalusugan at kaligtasan ng buhay.

Gayunpaman, hindi lahat ng tubig ay nilikha nang pantay-pantay

ASIDIKO ALKALINE
HINDI MAGANDANG LAGAY NG KALUSUGAN PINAKAMABUTING LAGAY NG KALUSUGAN

Mga Karaniwang Inumin at ang kanilang mga pH Level

Panoorin ang video ng demonstrasyon na magpapaunawa at gigising sa iyo hanggang sa realidad ng kung ano ang iyong iniinom!

Kunin ang iyong LIBRENG Healthy Water ebook!

Ang Katotohanan tungkol sa $13 bilyong dolyar na Industriya ng Nakaboteng Tubig

• Ang nakaboteng tubig ay masama sa kapaligiran

Ayon sa National Geographic1, "Ang nakaboteng tubig ay nagpapatuyo sa kapaligiran: Ang publiko sa U.S. ay umuubos ng halos 50 bilyong bote ng tubig sa isang taon, at karamihan sa mga plastik na lalagyan ay hindi na muling nagagamit. Ang pagbibiyahe ng mga bote at pagpapanatiling malamig sa mga ito ay sumusunog din sa mga petrolyo, na naglalabas ng mga greenhouse gas."


1500 plastik na bote ang ginagamit bawat segundo. Sapat na plastik ang tinatapon bawat taon upang mapaligiran nang apat na beses ang daigdig. At, tatagal ito nang 1000 taon para matunaw ang plastik.2

• Maaari itong magdulot ng mga panganib sa kalusugan

Ang plastik sa nakaboteng tubig ay madalas naglalaman ng mga kemikal na BPA at phthalates, na napatunayang mapanganib sa kalusugan ng tao.3

• Hindi napatunayan na mas ligtas ito kaysa sa tubig sa gripo

Sinasabi ng non-profit, non-partisan Environmental Working Group (EWG) na, "Hindi ipinag-uutos ng pamahalaan na ang nakaboteng tubig ay mas ligtas sa tubig sa gripo. Sa katunayan, ang mga pamantayan sa kemikal na polusyon ay halos magkatulad" Sa kasaysayan, ang mga nakaboteng tubig ay ipinabawi dahil sa kontaminasyon sa dumi, amag at bakterya.4

Bukod dito, katulad ng ibinalita ng ABC, ang tagapagtaguyod ng kapaligiran na si Mae Wu ay nagsagawa ng mga pag-aaral na nagpapakita na ang nakabote ay hindi mas ligtas o mas malinis: May mga aktuwal na pederal na pag-uutos sa mas maraming pagsusuri sa tubig sa gripo kaysa sa nakabote. Ang 100 sangkap ng tubig sa gripo ay dapat suriin araw-araw at ang mga resulta ay ipinaskil online.5

• Hindi kinakailangang mas masarap ang lasa nito

Sa videong ito ng ABC, sa isang blind taste test, marami ang mas nakagusto sa lasa ng tubig sa gripo kaysa sa nakabote.

http://abcnews.go.com/WNT/video/bottled-water-tap-water-difference-21202028
At, siya nga pala, halos kalahati ng lahat ng nakaboteng tubig ay tubig sa gripo na nalinis na.
 1. http://news.nationalgeographic.com/news/2010/03/100310/why-tap-water-is-better/
 2. https://www.nps.gov/zion/learn/nature/recycling-in-zion-national-park.htm
 3. http://www.scientificamerican.com/article/just-how-harmful-are-bisphenol-a-plastics/
 4. http://www.ewg.org/research/your-bottled-water-worth-it/bottle-vs-tap-double-standard
 5. http://abcnews.go.com/WNT/video/bottled-water-tap-water-difference-21202028

Kunin ang iyong LIBRENG Healthy Water ebook!

Mga panganib ng Tubig sa Gripo

Ang ligtas at magagamit na tubig ay pangunahing pangangailangan ng tao upang matugunan ang mga pangangailangan sa kalusugan at sanitasyon. Gayunpaman, ang tubig sa gripo sa buong mundo ay patuloy na napapatunayang mas mababa ang uri, kabilang ang mga bansang "maunlad".


Ayon sa WHO (World Health Organization) ang ilan sa tunay na nakagugulat na katotohanan tungkol sa pag-inom sa pandaigdig na tubig ay:1


 • Sa buong mundo, hindi bababa sa 1.8 bilyong tao ang gumagamit ng mapagkukunan ng inuming tubig na kontaminado ng dumi ng tao.

 • Ang kontaminadong tubig ay maaaring magdala ng mga sakit katulad ng pagdudumi, kolera, disinterya, typhoid at polyo. Ang kontaminadong inuming tubig ay tinatayang nagdulot ng 502,000 na pagkamatay dahil sa pagdudumi bawat taon.

 • Sa 2025, kalahati sa populasyon ng mundo ay maninirahan sa mga lugar na may kahirapan sa tubig.

 • Sa mga bansa na mababa at katamtaman ang kita, 38% ng mga pasilidad sa pangangalaga sa kalusugan ay kulang sa mapagkukunan ng anumang tubig, 19% ay walang pinabuting sanitasyon, at 35% ay may kakulangan sa tubig at sabon para sa paghuhugas ng kamay.


Hindi namin sinasabi na ang aming Enagic® machine ay lulutas sa lahat ng mga problema sa tubig sa buong mundo. Gayunpaman, ipinapayo namin na inyong ipasuri ang inyong tubig upang makakuha ng mas mabuting idea. Sa puntong iyon, magiging masigasig ka na salain ang pinagkukunan mo ng tubig, pagkatapos ay i-ionize ito upang makamit ang pinakamasustansyang tubig sa planeta! Isipin kung ano ang iyong iniinom!

http://www.nytimes.com/video/us/1247466144198/tainted-tap-water.html

NY Times: Kontaminadong Tubig sa Gripo sa U.S.

tatlumpu't limang taon pagkatapos ipasa ng U.S. Congress ang Batas sa Ligtas na Inuming Tubig, ang ilan sa mga tagapagpatupad at enviromentalist ay nagsasabi na hindi na napapanahon ngayon ang batas dahil nabibigo itong protektahan ang mga tao mula sa mga nakalantad na panganib.


Sa USA, iniulat ng NY Times ang mga paglabag sa Batas sa Malinis na Tubig, ang pederal na batas na namamahala sa polusyon ng tubig, at nagpakita na ang tubig sa bahay ay kontaminado ng tingga, nikel, at ibang malalakas na metal. (Ang ilan sa matitinding epekto ng kontaminasyong ito ay nagresulta sa pagkasunog ng balat, pamamantal, at pagkatunaw ng ibabaw na bahagi ng ngipin).2


Simula noon ay nakapagtala ang NY Times ng database ng mga paglabag sa Batas sa Kaligtasan ng Inuming Tubig, at nakita na 40% ng mga sistema ng tubig sa komunidad ng bansa ay lumabag nang kahit isang beses, at naglantad sa milyun-milyon sa posibleng mapaminsalang kemikal, lason at malalakas na metal.3

 1. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs391/en/
 2. http://www.nytimes.com/2009/09/13/us/13water.html?_r=2&pagewanted=all
 3. http://projects.nytimes.com/toxic-waters/polluters

Ang Kangen Water® ay Mayaman sa Antioxidant, Masustansyang Tubig para sa Mga Selulang Muling Pinasigla at isang Mainam na Alternatibo sa karaniwang Tubig sa Gripo at Nakaboteng Tubig

Kangen Water® (ang kilala bilang electrolyzed reduced water (ERW), o hydrogen water) ay nagsisimula bilang tubig sa gripo. Sinasala ng Enagic® machine ang chlorine at iba pang mga dumi mula sa tubig sa gripo, pagkatapos ay inihihiwalay ang hydrogen at oxygen sa pamamagitan ng prosesong kilala bilang electrolysis. Ang prosesong ito ay nagdaragdag ng electron sa hydrogen na lumilikha ng bagong molekyul na tinatawag na diatomic molecular hydrogen gas. Kapag ito ay humalo na sa iyong inuming tubig, nililikha nito ang mayaman sa antioxidant na Kangen Water®

Sa kahulugan, ang Oxidant ay isang oxidizing agent, habang ang antioxidant ay kahit anong sustansya na kumikilos upang pabagalin o iwasan ang oksidasyon ng iba pang kemikal.

Sa katawan ng tao, ang pinsalang dulot ng oksidasyon ay gumaganap sa malaking papel sa marami sa ating mga karamdaman sa modernong panahon tulad ng kanser, sakit sa puso, at dyabetis. Ang mga antioxidant sa kabilang dako ay gumaganap upang pabagalin ang mga free radical (o napakataas na reaktibong mga kemikal) sa katawan na posibleng puminsala sa mga selula at magdulot ng sakit.1

Sa isang siyentipikong pag-aaral ng National Institute of Health, natuklasan na:

"Ang pagkonsumo ng tubig na mayaman sa hydrogen nang 8 linggo ay nagdulot ng 39% na pagtaas (p<0.05) sa antioxidant enzyme superoxide dismutase (SOD) at 43% na pagbaba (p< 0.05) sa thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) sa ihi. Bukod dito, ang mga pinag-aaralan ay nagpakita ng 8% pagtaas sa mataas na densidad ng lipoprotein (HDL) cholesterol at 13% na pagbaba ng kabuuang kolesterol/HDL kolesterol mula sa pamantayan hanggang 4 na linggo." 2

Ano ang ibig sabihin nito? Ayon sa pag-aaral na ito, ang mga taong uminom ng tubig na mayaman sa hydrogen ay nagpakita ng napakalaking pagtaas sa kanilang antioxidant enzymes at malaking pagbaba sa asido sa kanilang ihi. Bukod dito, ang mga lumahok ay nagpakita ng malaking pagtaas sa HDL ang "mabuting kolesterol," at malaking pagbaba sa "masamang kolesterol."

Ang 'Electrolyzed Reduced Water' (kilala rin bilang Kangen Water® o hydrogen water) ay nagamit na sa mga ospital sa Japan nang ilang dekada.
At, ngayon ay makagagawa ka ng parehong alkaline, antioxidant, mayaman sa mineral, puro, ligtas, at masustansyang inuming tubig sa inyong sariling tahanan.

 1. http://www.fasebj.org/content/17/10/1195.full (abstract: http://www.fasebj.org/content/17/10/1195.abstract)
 2. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2831093/

Kunin ang iyong LIBRENG Healthy Water ebook!

Paano Kangen Water® Ikukumpara sa Karaniwang Mga Inumin?

Ang mga video na ito ay nagpapakita ng mga metro ng pH na sumusukat sa pH reading sa karaniwang mga inumin. Ang lahat ng likido (kabilang ang tubig sa gripo at nakaboteng tubig) ay nakitaan ng mataas na asido. Tanging Kangen Water® lamang ang nakitaan ng negatibo o alkaline reading.

Oxidant o Anti-Oxidant?

Ikumpara ang antas ng oksidasyon (ORP) ng mga karaniwang inumin sa Kangen Water®!

Mga Karaniwang Inumin at ang kanilang mga pH Level

Ikumpara ang mga pH (acid/alkaline) level ng mga karaniwang inumin sa Kangen Water®!

Ang Kangen Water® ay maraming kahanga-hangang gamit bukod sa inuming tubig!

Kayang lumikha ng mga machine ng Kangen Water® ng nakamamanghang tubig na maaaring pumalit sa mga kemikal na ginagamit sa tahanan! Alamin ang higit pa tungkol sa MARAMING gamit sa susunod na pahina!

Accept Decline Close
close Are you drinking Safe Water? Drink Safe Water, Live Healthy Life... www.yourkangendemo.com Call : +1-313-377-2527

More Details at: www.yourfreshwater.com