Ľudia po celom svete objavujú život meniacu silu vody Kangen®

Vytvárajte si priamo doma vlastnú zdravú, zásaditú pitnú vodu s antioxidačnými účinkami, ktorá je bohatá na minerály a zbavená nečistôt!

Zmeňte svoju vodu a zmeňte si tak život!®

Chris Timco

Chris The Water Guy

Kontaktujte nás ešte dnes!

Ľudia na celom svete objavujú život meniacu silu vody Kangen®

Voda je najdôležitejšia látka na svete!

Každodenné pitie množstva vody je kľúčové pre zdravie. Voda je nosičom živín pre bunky, pomáha pri zažívaní, vyplavuje toxíny, pomáha zabraňovať bolesti hlavy, únave a dokonca môže pomáhať aj pri chudnutí a udržiavaní si hmotnosti. Naše telo tvorí voda až zo 75 % a udržanie si dostatočnej hydratácie je pre naše optimálne zdravie a prežitie kľúčové.

Nie je však voda ako voda

KYSLASTÁ ZÁSADITÁ
CHATRNÉ ZDRAVIE OPTIMÁLNE ZDRAVIE

Bežné nápoje a ich hladiny pH

Pozrite si ukážkové video, ktoré vám otvorí oči a ukáže, čo naozaj pijete!

Získajte svoju BEZPLATNÚ e-knihu o zdravej vode!

Pravda odvetvie výroby balenej vody s hodnotou približne 13 miliárd $

• Balená voda je zlá pre životné prostredie

Podľa organizácie National Geographic1, „Balená voda zaťažuje životné prostredie: Americká verejnosť vypije približne 50 miliárd fliaš vody ročne a väčšina z týchto plastových nádob nie je recyklovaná. Pri prepravovaní týchto fliaš a ich chladení sa tiež spaľujú fosílne palivá, čo prispieva k tvorbe skleníkových plynov.“


Spotrebúvame 1 500 plastových fliaš za sekundu. Každoročne odhadzujeme dostatok plastu na štvornásobné obkolesenie zemegule. A potrvá až 1 000 rokov, než sa tieto plasty rozložia.2

• Môže predstavovať zdravotné riziko

Plast v balenej vode často obsahuje chemikálie BPA a ftaláty, ktorých negatívny účinok na ľudské zdravie je dokázaný.3

• Je dokázané, že nie je o nič bezpečnejšia než voda z vodovodu

Nezisková a nestranná pracovná skupina zameraná na životné prostredie (EWG) uvádza: „Vláda nevyžaduje, aby bola balená voda bezpečnejšia než voda z vodovodu. Pravdou je, že hodnoty chemického znečistenia sú prakticky identické.“ V histórii bola balená voda už viackrát kontaminovaná konkrétnymi látkami, a to napríklad plesňou a baktériami.4

Ako ďalej uvádzajú správy ABC, ochranca životného prostredia Mae Wu vykonal štúdie, ktoré ukazujú, že balená voda nie je o nič bezpečnejšia ani čistejšia. Pravdou je, že vláda častejšie vyžaduje testovanie vody z vodovodu než balenej vody. Denne musí byť uskutočnené testovanie 100 vzoriek vody z vodovodu, pričom výsledky sú zverejnené na internete.5

• Nie je zaručená jej lepšia chuť

V tomto videu od vysielacej stanice ABC uvidíte, že pri testovaní chute naslepo mnoho ľudí uprednostnilo chuť vody z vodovodu pred chuťou balenej vody.

http://abcnews.go.com/WNT/video/bottled-water-tap-water-difference-21202028
A mimochodom približne polovica balenej vody je v skutočnosti voda z vodovodu, ktorá bola iba očistená.
 1. http://news.nationalgeographic.com/news/2010/03/100310/why-tap-water-is-better/
 2. https://www.nps.gov/zion/learn/nature/recycling-in-zion-national-park.htm
 3. http://www.scientificamerican.com/article/just-how-harmful-are-bisphenol-a-plastics/
 4. http://www.ewg.org/research/your-bottled-water-worth-it/bottle-vs-tap-double-standard
 5. http://abcnews.go.com/WNT/video/bottled-water-tap-water-difference-21202028

Získajte svoju BEZPLATNÚ e-knihu o zdravej vode!

Riziká vody z vodovodu

Bezpečná a okamžite prístupná voda je základnou ľudskou potrebou na zabezpečenie zdravia a hygieny. V krajinách na celom svete sa však pravidelne zisťuje, že voda z vodovodu má neuspokojivú kvalitu. Žiadnou výnimkou pritom nie sú ani krajiny „prvého sveta“.


Podľa organizácie WHO (Svetová zdravotnícka organizáca) patria medzi zarážajúce skutočnosti o pití vody na svete tieto zistenia:1


 • Na svete využíva minimálne 1,8 miliardy ľudí ako zdroj pitnej vody vodu kontaminovanú fekáliami.

 • Kontaminovaná voda môže prenášať ochorenia, ako sú hnačka, cholera, dyzentéria, týfus a detská obrna. Odhaduje sa, že kontaminovaná pitná voda spôsobuje približne 502 000 úmrtí v dôsledku hnačky ročne.

 • Do roku 2025 bude polovica svetovej populácie žiť v oblastiach, ktoré majú obmedzený prístup k vode.

 • V krajinách s nízkymi a strednými príjmami chýba 38 % zdravotníckych zariadení akýkoľvek zdroj vody, 19 % nemá rozvinutú hygienu a 35 % nemá vodu a mydlo na umytie rúk.


Nesnažíme sa tvrdiť, že náš stroj Enagic® vyrieši všetky svetové problémy s vodou. Radíme vám však, aby ste si svoju vodu nechali analyzovať, a získali tak o nej lepšiu predstavu. Následne môžete začať aktívne konať a pristúpiť k filtrácii vášho zdroja vody a následne jeho ionizácii, aby ste získali najzdravšiu vodu na svete! Rozmýšľajte nad tým, čo pijete!

http://www.nytimes.com/video/us/1247466144198/tainted-tap-water.html

NY Times: Znečistená voda z vodovodu v USA

Tridsaťpäť rokov potom, čo americký kongres prijal zákon o bezpečnej pitnej vode, niektoré regulačné úrady a ochrancovia životného prostredia uvádzajú, že tento zákon je už zastaraný a nedokáže ľudí chrániť pred najzjavnejšími hrozbami.


Noviny NY Times v Spojených štátoch ohlásili porušenie zákona o bezpečnej pitnej vode (ide o vládny zákon, ktorý stanovuje prípustné hladiny znečistenia vody) a ukázali, že domáca voda je znečistená olovom, niklom a inými ťažkými kovmi. (Medzi niektoré extrémne vedľajšie účinky tejto kontaminácie patria popáleniny kože, výsypy a rozpad zubnej skloviny.)2


Noviny NY Times odvtedy vytvorili databázu porušení zákona o bezpečnej pitnej vode, pričom zistili, že 40 % národných komunitných vodných systémov aspoň raz tento zákon porušilo, čím vystavilo milióny ľudí potenciálne škodlivým chemikáliám, toxínom a ťažkým kovom.3

 1. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs391/en/
 2. http://www.nytimes.com/2009/09/13/us/13water.html?_r=2&pagewanted=all
 3. http://projects.nytimes.com/toxic-waters/polluters

Voda Kangen® je Bohatá na antioxidanty, zdravá voda pre Revitalizované bunky a Zdravá alternatíva k bežnej vode z vodovodu a balenej vode

Voda Kangen® (známa aj ako voda redukovaná elektrolýzou (ERW) alebo vodíková voda) začína ako voda z vodovodu. Stroj Enagic® z vody z vodovodu vyfiltruje chlór a iné nečistoty a potom v rámci procesu známeho ako elektrolýza oddelí vodík a kyslík. Počas tohto procesu sa k vodíku pridáva elektrón, čím vzniká nová molekula zvaná diatomický plyn molekulárneho vodíka. Keď sa pridá k pitnej vode, vytvorí vodu Kangen® bohatú na antioxidanty.

Oxidant je podľa definície oxidačné činidlo, zatiaľ čo antioxidant je akákoľvek látka, ktorá spomaľuje oxidáciu inej chemikálie alebo jej zabraňuje.

V ľudskom tele spôsobuje oxidatívne poškodenie veľmi významnú rolu pri rozvoji mnohých z našich moderných ochorení, ako sú rakovina, ochorenie srdca a cukrovka. Antioxidanty na druhej strane pôsobia tak, že potláčajú voľné radikály (alebo prudko reagujúce chemikálie) v ľudskom tele, ktoré majú potenciál poškodiť bunky a spôsobiť ochorenie.1

Ide o vedeckú štúdiu, ktorej autorom je Národný inštitút zdravia, bolo zistené, že:

„Konzumácia vody bohatej na vodík po dobu 8 týždňov mala za následok 39 % nárast (p < 0,05) prítomnosti antioxidačného enzýmu superoxid dismutázy (SOD) a 43 % pokles (p < 0,05) reaktívnych látok kyseliny tiobarbiturovej (TBARS) v moči. U subjektov bolo navyše pozorované 8 % zvýšenie cholesterolu s lipoproteínmi vysokej hustoty (HDL) a 13 % zníženie celkového cholesterolu / HDL cholesterolu v porovnaní s východiskovými hodnotami spred 4 týždňov.“ 2

Čo to znamená? Podľa tejto štúdie ľudia, ktorí pili vodu bohatú na vodík, preukázali značné zvýšenie množstva antioxidačných enzýmov a obrovské zníženie množstva kyseliny v moči. U účastníkov bol navyše pozorovaný výrazný nárast HDL („dobrý cholesterol) a výrazný pokles „zlého cholesterolu“.

Voda redukovaná elektrolýzou (známa aj ako voda Kangen® alebo vodíková voda) sa používa v japonských nemocniciach už celé desaťročia.
A teraz si môžete vyrábať rovnakú zásaditú, čistú, bezpečnú a zdravú pitnú vodu bohatú na antioxidanty priamo doma.

 1. http://www.fasebj.org/content/17/10/1195.full (abstract: http://www.fasebj.org/content/17/10/1195.abstract)
 2. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2831093/

Získajte svoju BEZPLATNÚ e-knihu o zdravej vode!

Ako Voda Kangen® obstojí v porovnaní s bežnými nápojmi?

Tieto videá ukazujú merače pH, ktorými sa merajú hladiny pH bežných nápojov. Všetky tekutiny (vrátane vody z vodovodu a balenej vody) majú vysoké hodnoty kyslosti. Iba voda Kangen® má zápornú alebo zásaditú hodnotu.

Oxidant alebo antioxidant?

Porovnajte úrovne oxidácie (ORP) bežných nápojov a vody Kangen®!

Bežné nápoje a ich hladiny pH

Porovnajte hladiny pH (kyslá/zásaditá) bežných nápojov a vody Kangen®!

Voda Kangen® má mnohé iné využitia okrem vody na pitie!

Stroje na vodu Kangen® dokážu vyrábať neuveriteľné druhy vody, ktoré dokážu nahradiť domáce chemikálie! Viac o MNOHÝCH využitiach sa dozviete na ďalšej stránke!

Accept Decline Close
close Are you drinking Safe Water? Drink Safe Water, Live Healthy Life... www.yourkangendemo.com Call : +1-313-377-2527

More Details at: www.yourfreshwater.com